14.08.14, 13:11
0 комментарий
  DLE Хаки

Выводим статус ICQ в профиле пользователя

Данный хак проверяет статус ICQ оффлайн / онлайн.

Установка!

Открыть engine/modules/profile.php
Найти:

if( $row['icq'] ) {
		$tpl->set( '[icq]', "" );
		$tpl->set( '[/icq]', "" );
		$tpl->set( '{icq}', stripslashes( $row['icq'] ) );
		$tpl->set_block( "'[not-icq](.*?)[/not-icq]'si", "" );
	
	} else {
		$tpl->set_block( "'[icq](.*?)[/icq]'si", "" );
		$tpl->set( '{icq}', "" );
		$tpl->set( '[not-icq]', "" );
		$tpl->set( '[/not-icq]', "" );
	}

Заменить на:

if( $row['icq'] ) {
		$tpl->set( '[icq]', "" );
		$tpl->set( '[/icq]', "" );
		$tpl->set( '{icq}', stripslashes( $row['icq'] ) );
		$tpl->set( '{icq_stat}', "<img src=http://web.icq.com/whitepages/online?icq=" . stripslashes( $row['icq'] ) . "&img=5/>" );
		$tpl->set_block( "'[not-icq](.*?)[/not-icq]'si", "" );
	
	} else {
		$tpl->set_block( "'[icq](.*?)[/icq]'si", "" );
		$tpl->set( '{icq}', "" );
		$tpl->set( '{icq_stat}', "");
		$tpl->set( '[not-icq]', "" );
		$tpl->set( '[/not-icq]', "" );
	}


Открыть templates/ваш шаблон/userinfo.tpl
Найти:

<li><span class="grey">ICQ:</span> <b>{icq}</b></li>


Заменить на:

  • ICQ: {icq_stat} {icq} [not-icq]не указано[/not-icq]


  • Готово!

    Автор: SX2
    Проверено на: DLE 10.2шаблоны для dle 11.2

    Напишите своё мнение