DataLife Engine > Версия для печати > Интеграция oRating и модуля Файлы 5.0 (Комментарии)

Этот хак позволяет интегрировать модуль oRating 3 и модуль Файлы 5.0.

Установка:

1. Откройте engine/modules/files/classes/comment.class.php и найдите строку:

$this->intern_count ++;

Ниже вставьте:

$tpl->set( '{rating}', ($row['rating']>0)?"+".$row['rating']:intval($row['rating']) );

2. Откройте engine/modules/files/files_lastcomments.php и найдите:

$sql_comm = "SELECT " . PREFIX . "_" . $modul_dbtitle . "_com.id, post_id, " . PREFIX . "_" . $modul_dbtitle . "_com.user_id, " . PREFIX . "_" . $modul_dbtitle . "_com.date, " . PREFIX . "_" . $modul_dbtitle . "_com.autor as gast_name, " . PREFIX . "_" . $modul_dbtitle . "_com.email as gast_email, text, ip, 

Замените на:

$sql_comm = "SELECT " . PREFIX . "_" . $modul_dbtitle . . "_comments.rating, " . PREFIX . "_" . $modul_dbtitle . "_com.id, post_id, " . PREFIX . "_" . $modul_dbtitle . "_com.user_id, " . PREFIX . "_" . $modul_dbtitle . "_com.date, " . PREFIX . "_" . $modul_dbtitle . "_com.autor as gast_name, " . PREFIX . "_" . $modul_dbtitle . "_com.email as gast_email, text, ip, 

3. В шаблоне filescomments.tpl в желаемом месте вставьте:

{rating}

Готово!

Версия DLE: 9.x-10.0

Автор: Alexh2o345